Σημαντικά Νέα

        

 Leader - ¶ξονας 4
02/07/2019 - Πρόσκληση Leader για την Λακωνία, Αρκαδία και Αργολίδα 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.), καλεί τους ενδ ...
02/07/2019 - Πρόσκληση Leader για την Λακωνία, Αρκαδία και Αργολίδα 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα
Στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα με τίτλο: “Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (Πάρνωνας Α.Ε.), καλεί τους ενδ ...
12/12/2014 - LEADER ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑΣτις αρχές του Ιανουαρίου του 2015 προγραμματίζεται η δημοσίευση της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER ¶ξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής στη ...
08/11/2013 - 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα LEADER
Ανακοινώθηκε η 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER, ¶ξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.Η Πρόσκληση αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), οι ο ...