Σημαντικά Νέα

        

 Leader - ¶ξονας 4
12/12/2014 - LEADER ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΗΣ ΟΤΔ ΠΑΡΝΩΝΑΣτις αρχές του Ιανουαρίου του 2015 προγραμματίζεται η δημοσίευση της 5ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER ¶ξονας 4 του ΠΑΑ Αλέξανδρος Μπαλτατζής στη ...
08/11/2013 - 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα LEADER
Ανακοινώθηκε η 4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο τοπικό πρόγραμμα LEADER, ¶ξονας 4 του ΠΑΑ 2007-2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.Η Πρόσκληση αφορά στην ίδρυση, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων (Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα), οι ο ...