Σημαντικά Νέα

        

 Νέοι Αγρότες
28/12/2016 - Νέα παράταση οριστικοποίησης των αιτήσεων για το Μέτρο ενίσχυσης Νέων Γεωργών
Ενημερώνονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ότι για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» παρατείνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι τη Δευτέρα, 16.1.2017. Αντίστοιχα, παρατείνε ...
21/12/2016 - Παράταση για τους φακέλους των "Νέων Γεωργών"
Δημοσιεύθηκε η απόφαση παράτασης της οριστικοποίησης των φακέλων των νέων γεωργών έως τις 31 Δεκεμβρίου
 
Ειδικότερα σύμφωνα με την απόφαση του υπΑΑΤ οι εγγεγραμμένοι υποψήφιοι στο ΠΣΚΕ που αδυνατούν να οριστικοποιήσουν την αίτηση στήριξης στο υπομέτρο 6.1 με υπαιτιότητα του ΠΣΚΕ, πριν την κρίσιμη ...
29/10/2016 - Ανοίγει το σύστημα για τις αιτήσεις "Νέων Γεωργών"
Από τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου ανοίγει το σύστημα προκειμένου οι υποψήφιοι να καταθέσουν το σχετικό φάκελο για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών.
 
Δικαιούχοι
Οι υποψήφιοι «Νέοι Γεωργοί» θα πρέπει:
  Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά τη στιγμή της υ ...
20/04/2016 - Προδημοσίευση του Μέτρου των
"Νέοι Γεωργοί"Προδημοσίευση του Μέτρου των "Νέων Γεωργών" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης των Νέων Γεωργών, Μέτρο 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τρο ...
03/02/2014 - Πρόγραμμα Ν. Γεωργών
Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για το πρόγραμμα Νέων Γεωργώνών έτους 2014, με προϋπολογισμό 140 εκατ. Ευρώ από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων: από 18.3.2014 έως 16.5.2014
Ύψος ενίσχυσηςΤο ύψος της ενίσχυσης που μπορεί να χορηγηθεί στους Νέους Αγρότες που θα ...