Σημαντικά Νέα

        

 Αδειοδοτήσεις
08/08/2013 - Μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014 οι Αίτησεις για Έκδοση ¶δειας Χρήσης Νερού
Παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2014 δόθηκε για την κατάθεση Αίτησης για την Έκδοση ¶δειας Χρήσης Νερού. Σύμφωνα με την δημοσίευση τροποποίησης της ΚΥΑ που αφορά στις διαδικασίες, στους όρους και στις προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, όλοι όσοι χρησιμοποιού ...