Σημαντικά Νέα

        

 Βιολόγικη Γεωργία
03/02/2017 - Έως 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τα Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας

H υποβολή αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που ενισχύει βιολογικές γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Σε δύο δράσεις χωρίζε ...
23/01/2017 - Πρόσκληση Βιολογικής Γεωργίας
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το Μέτρο 11: «Βιολογικές Καλλιέργειες» το οποίο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα με τέσσερις δράσεις συνολικά (από δύο δράσεις για βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία). Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου 11 ανέρχεται σε 443 εκατ. ευρώ, ενώ εντός της πρόσκλησης αναφέρ ...
27/12/2016 - Μέτρο 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ»
¶μεσα αναμένεται η πρόσκληση του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.
Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε 555 εκ. ευρώ.
Το Μέτρο 11 στοχεύει στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Οι δικαιούχοι ενισχύονται για το διαφυγόν ει ...
03/01/2011 - Καν (ΕΚ) 834/2007
Βιολογική Γεωργία για τη φυτική παραγωγή είναι η παραγωγή προϊόντων χωρίς τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων ορμονών ή ζιζανιοκτόνων. Όσον αφορά τη ζωϊκή παραγωγή είναι η παραγωγή προϊόντων από ζώα που τρέφονται με βιολογικές ζωοτροφές, υπό ελεγχόμενη χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων και υπο συγκε ...