Σημαντικά Νέα

        

 GLOBALGAP
03/01/2011 - Τήρηση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
Η GLOBALGAP είναι ένας φορέας ιδιωτικού δικαίου που καθορίζει εθελοντικά πρωτόκολλα για την πιστοποίηση των γεωργικών προϊόντων παγκοσμίως. Το πρωτόκολλο GLOBALGAP είναι ένα πρωτόκολλο "φάρμας" που βασίζεται στην τήρηση των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και έχει σαν βασικό σκοπό τη διατήρηση της ...