Σημαντικά Νέα

        

 Π.Γ.Ε.
03/01/2011 - Προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης
"Γεωγραφική Ένδειξη" νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα και του οποίου η συγκεκριμένη π ...