Σημαντικά Νέα

        

 Εκπαίδευση Προσωπικού Επιχειρήσεων Τροφίμων
03/01/2011 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΦΕΤ
Τα προγράμματα εκπαίδευσης του ΕΦΕΤ, έχουν ως σκοπό την κατάρτιση του προσωπικού των επιχειρήσεων σε θέματα τροφίμων που καλύπτουν όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής από τις πρώτες ύλες μέχρι και την τελική κατανάλωση. Όλες οι επιχειρήσεις που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, δια ...