Σημαντικά Νέα

        

 ISO 9001
03/01/2011 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότρητας (ΣΔΠ) έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν τους οργανισμούς - επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της ικανοποίησης του πελάτη, μέσα από την πιστοποίηση της αξιοπιστίας και των δυνατοτήτων του οργανισμού και όχι μέσω της πιστοποίησης του καθενός από τα μεμονωμένα προ ...