Σημαντικά Νέα

        

 ISO 22000
03/01/2011 - Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 περιγράφει της απαιτήσεις ενός Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων, προκειμένου οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων να μπορούν να αποδείξουν την ικανότητα τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η ασφάλεια των τροφίμων και η διαφύλαξη της υγε ...