Σημαντικά Νέα

        

 ISO 9001
03/01/2011 - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότρητας (ΣΔΠ) έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν τους οργανισμούς - επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της αύξησης της ικανοποίησης του πελάτη, μέσα από την πιστοποίηση της αξιοπιστίας και των δυνατοτήτων του οργανισμού και όχι μέσω της πιστοποίησης του καθενός από τα μεμονωμένα προϊόντα που αυτός παράγει.

ΕΛΟΤ EN ISO 9001
Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 αφορά επιχειρήσεις που επιθυμούν να αποδείξουν την ικανότητα τους να παρέχουν με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών τους, αλλά και τις κανονιστικές απαιτήσεις (νομιμότητα).