Σημαντικά Νέα

        

 Γυναικεία Επιχειρηματικότητα
27/08/2013 - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας.
Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα η αξιολόγηση του Προγράμματος «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας» από το υπουργείο Ανάπτυξης.
Επίσης το υπουργείο ανακοίνωσε ότι το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό και ένας μεγάλος αριθμός προτάσεων αξιολογήθηκε θετικά αλλά αποφασίστηκε να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του Προγράμματος από 40 εκατ. ευρώ σε 77 εκατ. ευρώ με αντίστοιχη αύξηση των ωφελουμένων από 1.267 σε 2.444 γυναίκες.
Συγκεκριμένα το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώσε την ένταξη:
•    χιλίων διακοσίων τριάντα εννέα (1.239) έργων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 39.041.974,06 ¤ στην Υποδράση 1 (δηλαδή γυναίκες 18-35 ετών)
•    χιλίων διακοσίων πέντε (1.205) έργων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 37.886.135,39 ¤ στην Υποδράση 2 (δηλαδή γυναίκες 36-64 ετών).
Συνολικά εγκρίθηκαν 2.444 προτάσεις.

Επίσης δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα λόγο εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης:
•    δύο χιλιάδες τριακόσιες είκοσι δύο (2.322) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 71.226.791,59 στην Υποδράση 1.
•     χιλίες εξακοσίες  πενήντα τρεις (1.653) αιτήσεις χρηματοδότησης με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 50.534.253,71 στην Υποδράση 2.
Συνολικά δεν εντάσσονται 3975 προτάσεις.
Ακόμα απορριφτήκαν ως μη επιλέξιμες 535 προτάσεις.

Βλέπουμε ότι οι αιτήσεις για συμμέτοχη στο πρόγραμμα ήταν πάρα πολλές και παρότι αυξήθηκε  ο προϋπολογισμός (σχεδόν διπλασιάστηκε), το ποσοστό εγκρίσεων μέχρι εξάντλησης των κονδυλίων δεν ξεπέρασε το 40%
Τα αποτελέσματα εχουν αναρτηθεί στη σελίδα παρουσίασης του προγράμματος στο espa.gr στο σύνδεσμο : http://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2329
στα Σχετικά Αρχεία.