Γεωχώρος http://www.geohoros.gr/ Γεωχώρος Greek info@geohoros.gr e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131593
Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχ ... http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131593 Επιχορήγηση 70% για ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131396
Ενί ... http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131393 Επιχορήγηση 70% για ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογικών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131394
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Σχεδίου ... http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131390 Εκδόθηκε η 7η Τροποποίηση της υπ` αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β 1190) http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131379
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
  ... http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131379 Εκδόθηκε η 7η Τροποποίηση της υπ αρ. 593/37447/31.3.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του Υπομέτρου 4.2 “Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» (Β΄ 1190) http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131380
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 
 
Έχοντας υπόψη: ... http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131380 Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.» http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131381
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131381
Ένταξη πράξεων φυσικών και νομικών προσώπων και συλλογικών σχημάτων στη Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και στη Δράση 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην χρήση ΑΠΕ και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020» στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης.» http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131382
ΑΠΟΦΑΣΗ
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131382
Πρόσκληση Leader για την Λακωνία, Αρκαδία και Αργολίδα 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131293

http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131293 Πρόσκληση Leader για την Λακωνία, Αρκαδία και Αργολίδα 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131294

http://www.geohoros.gr/?c=3&a=131294 Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» http://www.geohoros.gr/?c=3&a=128083

Υπογράφηκε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων η Υπουργική Απόφαση για τα «Σχέδια Βελτίωσης» δηλαδή ... http://www.geohoros.gr/?c=3&a=128083 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» http://www.geohoros.gr/?c=3&a=125687
Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση ... http://www.geohoros.gr/?c=3&a=125687 Έως 22 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για τα Προγράμματα Βιολογικής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας http://www.geohoros.gr/?c=3&a=124629