Σημαντικά Νέα

        

 Π.Ο.Π.
03/01/2011 - Προϊόντας Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης
"Ονομασία Προέλευσης" νοείται το όνομα μιας περιοχής, ενός συγκεκριμένου τόπου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις μιας χώρας, το οποίο χρησιμοποιείται στην περιγραφή ενός γεωργικού προϊόντος ή ενός τροφίμου που κατάγεται από αυτήν την περιοχή, το συγκεκριμένο τόπο ή τη χώρα και του οποίου η ποιότητα ή τα ...