Σημαντικά Νέα

        

 Σχέδια βελτίωσης
13/03/2023 - Νέα Πρόσκληση Σχεδίων Βελτίωσης

Από 15/3/2023 έως 16/5/2023 μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ηλεκτρονικά Αίτηση Στήριξης σύμφωνα με την νέα Πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης που αναρτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σήμερα 13/3/2023. Στην Πρόσκληση αναφέρονται αναλυτικά οι δικαιούχοι του Προγράμματος, τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα κριτήρια βαθμολογίας και οι λοιποί όροι για την υποβολή και έγκριση της Αίτησης. Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 180.000.000,00¤ για όλη την Ελληνική Επικράτεια ενώ για την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται σε 16.690.000,00¤.


Για περισσότερες πληροφορίες και για την επιλεξιμότητα και τη βαθμολογία του φακέλου σας απευθυνθείτε στους γεωπόνους στα γραφεία μας Αγησιλάου 73 στη Σπάρτη και στα τηλέφωνα 27310 89561 και 6945 995692