Σημαντικά Νέα

        

 Νέα / Ανακοινώσεις
28/12/2016 - Νέα παράταση οριστικοποίησης των αιτήσεων για το Μέτρο ενίσχυσης Νέων Γεωργών
Ενημερώνονται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι ότι για το υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» παρατείνεται η ημερομηνία οριστικοποίησης των ηλεκτρονικών αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι τη Δευτέρα, 16.1.2017. Αντίστοιχα, παρατείνεται η ημερομηνία προσκόμισης του φυσικού φακέλου σε έντυπη μορφή, στις οικείες ΔΑΟΚ, μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017.

πηγή argo24