Σημαντικά Νέα

        

 Νέα / Ανακοινώσεις
24/06/2020 - Σχέδιο Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος COVID 19
Το γραφείο μας αναλαμβάνει την εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης Ύποπτου Κρούσματος, Σχέδιο Δράσης και την ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP σε ξενοδοχειακές μονάδες βάση των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου για τις τουριστικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο λήψεις μέτρων έναντι του κορωνοϊού COVID-19.
Απευθυνθείτε στο γραφείο μας Αγησιλάου 72 στη Σπάρτη και στα τηλέφωνα: 27310 89561, 6945 995692